Zpracovatelé

Zpracovateli jsou:

- provozovatelé poštovních a kurýrních služeb,
- poskytovatelé specializovaných poradenských služeb (např. služby účetní, právní, technické, organizační, ekonomické, podnikatelské, auditorské, znalecké, tlumočnické, daňového poradenství apod.),
- provozovatelé služeb webhostingu, serverových a cloudových služeb,
- provozovatelé platforem sociálních sítí, které subjektu mohou poskytovat připojovací služby, např. připojení z platforem sociálních sítí na platformy organizace,
- provozovatelé jiných obchodních platforem, jež mohou prostřednictvím platforem organizace inzerovat své produkty a služby a u nichž se subjekt může rozhodnout k registraci, bez ohledu na rozsah obchodní vazby takového provozovatele a organizace,
- provozovatelé jiných webů, kteří inzerují produkty a služby organizace na svých webech,
- poskytovatelé jiných technických služeb organizaci,

a jejich subdodavatelé (tzv. řetězení zpracovatelů), jež se podrobují stejným pravidlům jako naši prvotní zpracovatelé, výhradně však při splnění některé z následujících podmínek:

- je nutné zapojit třetí stranu jako poskytovatele služeb za účelem naplnění jakéhokoliv ujednání, které organizace se subjektem uzavřela (např. vyřízení objednávky, zpracování bankovního převodu apod.),
- jako součást předsmluvního jednání a za účelem přípravy očekávání uzavření ujednání dle písm. a),
- za účelem užití analytických informací, též ve spolupráci kooperaci s poskytovateli vyhledávacích služeb, kteří organizaci pomáhají při zlepšování a optimalizaci jejich platforem (např. Google Analytics), - je-li to od subjektu výslovně požadováno (např. při používání metod ověřování pomocí sociálních sítí);
při distribuci části našich platforem pro zobrazení na webech obchodních partnerů organizace,
- je-li to potřebné za účelem vytvoření, zjištění, provádění či ochrany právních nároků a/nebo vyžaduje-li to obecně závazný předpis a/nebo v dobré víře, že takový přístup, uchování nebo zveřejnění je přiměřeně nezbytné, aby organizace mohla patřičně reagovat na nároky vůči organizaci, při soudním řízením, při prosazování jakýchkoliv ujednání s uživateli či členy organizace, v případě nouze s ohrožením veřejného zdraví, úmrtí nebo fyzického zranění osoby, v rámci vyšetřování, v rámci ochrany práv, majetku či osobní bezpečnosti v organizaci, jejích uživatelů či členů anebo jiných osob

© 2020 - 2021 | GoPujcovna.cz | Všechna práva vyhrazena

Created by www.ipre.cz