Podmínky pronájmu

Naše desatero podmínek, které byste měli znát.

1. Drony půjčujeme pouze osobám, které mají trvalé bydliště v České republice - mimo městské úřady.

2. Minimální věk nájemce je 18 let. Pokud jste mladší, požádejte prosím někoho z rodičů.

3. Objednávka tabletu je nezávazná a pronajímateli, ani nájemci do podpisu smlouvy nevznikají žádné nároky ani povinnosti.

4. Nájemce předkládá pro ověření totožnosti platný občanský průkaz (případně cestovní pas) - případně potvrzení od úřadu.

5. Vratná kauce dronu je 10 000 Kč. Půjčovna si vyhrazuje právo kauci zvýšit až na pořizovací cenu.

6. Pokud dojde k poškození tabletu nebo příslušenství, oznámí to nájemce pronajímateli bez zbytečného prodlení.

7. Drony jsou pojištěny proti poškození se spoluúčastí..

8. V případě ztráty (i krádeže) dronu nebo příslušenství je povinnen nájemník uhradit částku ve výši aktuálních pořizovacích nákladů.

9. Délka pronájmu je uzavírána na maximální dobu 1 měsíce, ale lze ji kdykoli zkrátit. Minimální délka pronájmu je 5 dní.

10. Drony lze vyzvednout po předchozí domluvě mimo pracovní dobu a také o víkendu. Vrácení je možné pouze v pracovní dobu uvedenou na stránkách.

S naší smlouvou vás samozřejmě seznámíme při předání (nebo před zasláním). Našim cílem je spokojený zákazník, který se k nám bude rád vracet. Pokud máte jakýkoli dotaz, kontaktujte nás. Jsme tu pro vás!

S pravidli při používáním dronů vás seznámíme!

Případně škody na majetku třetích osob hradí vždy nájemce!

Při používání našich dronů musíte dbát na všechna zákonná opatření!

© 2020 - 2021 | GoPujcovna.cz | Všechna práva vyhrazena

Created by www.ipre.cz